top of page

Reflectie

Voor mijn reflectie op de eerste periode van Coaching gebruik ik de STARR methode, deze methode heb ik nog niet eerder gebruikt, maar ik heb gehoord dat dit een handige manier is om te reflecteren. 

Situatie

Wat was de situatie?

De situatie was tijdens de eerste periode van het vak coaching. Deze begon eind augustus tijdens de Hackathon, de introductie van de opleiding, en eindigt in oktober. Het was de eerste periode voor mij aan de NHL Stenden nadat ik de HAVO afgerond had. Dit zorgde ervoor dat ik nog geen kennis had van deze manier van content maken en het gebruik maken van de Adobe programma's. 

Taak

Wat was je taak?

Mijn taak is terug te lezen in mijn plan van aanpak. Hier is te zien dat ik mij graag wou focussen op het creëeren van een eigen platform voor mijn voortgang. Deze zou ik niet alleen hier op mijn website bijhouden, maar ook via een Instagram account. Daarnaast vind ik fotografie erg leuk en wou ik daarom graag aan de slag gaan met het maken van eigen foto's en de bewerking hiervan, zodat ik die voor deze website zou kunnen gebruiken. 

Actie

Hoe heb je het aangepakt?

Als eerste heb ik mij gericht op het maken van dit platform en een Instagram account waar ik mijn voortgang op kon bijhouden. Daarna ben ik bezig gegaan met het maken van een logo. Daarnaast ben ik gevraagd om voor Paviljoen Prikmar in Grou een aantal foto's te maken die zij eventueel kunnen gebruiken voor hun Instagram, ik heb bij hun op locatie een aantal foto's gemaakt en deze heb ik bewerkt en hun logo toegevoegd dit heb ik gedaan via Lightroom en Photoshop. 

Resultaat

Wat was het resultaat?

Mijn eerste resultaat was mijn eigen logo die ik terug laat komen op mijn website en Instagram. Daarnaast ben ik bezig gegaan met mijn eerste posts en story's op dat account. Dit is allemaal terug te lezen bij de resultaten. Daarnaast ben ik gevraagd een aantal foto's te maken voor Paviljoen PrikMar uit Grou tijdens het 50 jaar getrouwd feest van mijn opa en oma. Ook deze zijn terug te vinden bij de resultaten. 

Reflectie

Was je tevreden?

Aangezien ik nog helemaal geen ervaring had met het op deze manier maken van content en een website, ben ik blij dat het mij gelukt is om een eigen logo en deze website te maken. Wel ben ik met een aantal dingen langer bezig geweest dan ik van te voren had gedacht, maar ik heb veel geleerd deze eerste periode van coaching. Ik heb een van de twee doelen die ik had uit mijn plan van aanpak behaald, maar de ander is halverwege dus vervangen door aan de slag te gaan voor iemand anders. 

bottom of page