top of page

Reflectie

Situatie

Wat was de situatie?

De tweede periode van deze opleiding begon in november en liep tot halverwege januari. Ik heb al veel dingen geleerd in voorgaande periode, maar het doel was nu om mezelf nog verder te ontwikkelen op het gebied van online content maken. Net als vorige periode moesten we 70 uren maken voor dit vak, dit kon thuis maar ook op school. Deze content is terug te zien op deze website, maar ook mijn Instagram account. Daarnaast heb ik een plan van aanpak gemaakt aan het begin van deze periode, om voor mijzelf een overzicht te krijgen van wat ik wil behalen aan het einde van deze periode. 

Taak

Wat was je taak?

Ik heb verschillende taken uitgeschreven in mijn plan van aanpak. Als eerste natuurlijk het bijhouden van mijn website en Instagram. Daarnaast ben ik ook samen met Felicia begonnen met het beheren van het Instagram van de opleiding: online.contentcreator. Hier was het de bedoeling om ervoor te zorgen dat er meer gepost zou worden en dat er op die manier meer interactie zou ontstaan op de pagina. Ook vind ik het belangrijk om nog meer te leren in de Adobe programma's, omdat er heel veel mogelijk is met behulp van deze programma's. Deze periode heb ik ervoor gekozen om een tutorial te volgen over Illustrator. Ook ben ik bezig geweest met het maken van posts voor mijn werk. De foto's hiervoor heb ik opgestuurd gekregen, waarmee ik mij bezig kon houden met het maken van teksten en posts via Photoshop 

Actie

Hoe heb je het aangepakt?

Om alle doelen uit mijn plan van aanpak te behalen ben ik per onderdeel aan de slag gegaan. Op deze manier bleef het voor mijzelf overzichtelijk waar ik was gebleven. Voor het maken van de posts voor de opleiding hebben we veel overlegd met Daphne. Vaak waren Felicia en ik samen bezig met het maken van posts en teksten en kregen we feedback en hulp van Daphne als we ergens niet uitkwamen. Hierin heb ik veel groefend in Photoshop en ben ik vooral bezig geweest met de ontwerpen van de posts maken. Ook heb ik mij hier mee bezig gehouden bij de content voor mijn werk. Het programma Illustrator had ik nog niet eerder mee geoefend en daarom ben ik hier begonnen met het bekijken van een tutorial. Voor mijn eigen Instagram vind ik het belangrijk dat er af en toe resultaten terug komen, zoals ook in de eerste periode te zien was. Daarom heb ik ervoor gekozen om hier een aantal story's te blijven plaatsen en zullen er ook binnenkort weer video's van deze afgelopen periode op te zien zijn. 

Resultaat

Wat was het resultaat?

Het resultaat is dat ik heb geleerd om feedback van een opdrachtgever te verwerken en op deze manier tot een resultaat te komen waar we gezamenlijk tevreden over zijn. Ook heb ik hiervoor verschillende concepten leren maken die op de pagina van de resultaten te zien is. Uiteindelijk hebben we een aantal posts weten neer te zetten en positieve reacties hierop ontvangen. Ook heb ik meerdere posts kunnen maken voor pizzeria La Copita. In Illustrator heb ik met behulp van een tutorial mijn eerste creatie weten te maken. Op mijn eigen Instagram ben ik story's blijven plaatsen. Ondanks ik hier iets minder actief op ben geweest, ben ik blij dat er niet helemaal niks op geplaatst is. 

Reflectie

Was je tevreden?

Ik ben blij dat Felicia en ik samen zijn begonnen met het beheren van het account online.contentcreator. Ondanks we in het begin tegen veel dingen aan liepen, hebben we hier heel veel van geleerd. Het belangrijkst is denk ik dat er weer meer gepost wordt op het account en dat we geleerd hebben om feedback van de opdrachtgever te verwerken. Alle concept ideeën die we gemaakt hebben zijn ook terug te vinden bij de resultaten. Ik denk dat we gezamenlijk met Daphne, Sharon, Loria en Evi tot mooie resultaten gekomen zijn en ben erg benieuwd naar wat we komende periode voor content kunnen maken. Ook vind ik het erg leuk dat ik mag meehelpen in het maken van content voor pizzeria La Copita. Helaas ben ik wat minder bezig geweest met mijn eigen Instagram deze periode, maar toch heeft het niet helemaal stilgelegen. Ik heb een aantal story's gemaakt en hoop hier komende tijd ook meer te posten. 

bottom of page