top of page

Atelier IV

Voor Atelier IV zijn we afgelopen periode bezig geweest met het maken van een livestream. Hieronder zijn een aantal foto's te zien van hoe we bezig waren met de livestream. Mocht je er meer over willen lezen, dan kan dat in een van mijn blogs van periode 4.

bottom of page