top of page

Logboek

Periode 2

Coaching lessen 

Aantal uur: 15,00

10-11-2022

13-11-2022

14-11-2022

16-11-2022

Bespreken aanpak AD Socials (met Felicia en Daphne)

Aantal uur: 1,00

Brainstormen + bespreken Socials AD (met Felicia) + maken content

Aantal uur: 2 uur

Contentkalender social media maken

Aantal uur: 1,5

Cursus Coosto + bespreken ideeën Instagram en contentkalender 

Aantal uur: 1,50

16-11-2022

Blog schrijven 

Klik hier om mijn blogs te lezen

Aantal uur: 1,00

20-11-2022

Bellen met Felicia over posts + plan van aanpak uitschrijven

Aantal uur: 1,50

21-11-2022

Planning bespeken + story's maken 

Aantal uur: 1,00

22-11-2022

Doornemen huisstijl + content met Felicia

Aantal uur: 1,50

24-11-2022

Bellen over content en huisstijl Online.Contentcreator

Aantal uur: 1,50

29-11-2022

Overleg met Daphne 

Aantal uur: 1,00

05-12-2022

Coachgesprek met Angela en Felicia + maken sinterklaascontent

Aantal uur: 2,00

06-12-2022

Gesprek met Felicia, Sharon en Daphne over Instagram-account

Aantal uur: 1,00

08-12-2022

Werken met Photoshop + verschillende posts maken 

Aantal uur: 1,5

11-12-2022

Oefenen met Illustrator 

Aantal uur: 1,00

12-12-2022

Gesprekken over het Instagram-account + huisstijl en posts uitwerken 

Aantal uur: 3,00

13-12-2022

14-12-2022

16-12-2022

17-12-2022

19-12-2022

21-12-2022

02-01-2023

03-01-2023

06-01-2023

07-01-2023

Overleg Hardenberg + post maken 

Aantal uur: 1,00

Excursie naar Hardenberg + reel maken 

Aantal uur: 7,00

Uitwerken post + blogs schrijven 

Klik hier om mijn blogs te lezen 

Aantal uur: 2,00

Maken contentkalender + templates

Aantal uur: 2,00

Resultaten socials onderzoeken 

Aantal uur: 1,00

Overleg over Instagram 

Aantal uur: 1,00

Blog schrijven + resultaten uitwerken

Klik hier om mijn blogs te lezen

Aantal uur: 2,00

Resultaten uitwerken

Klik hier om naar mijn resultaten te gaan

Aantal uur: 2,00

Bronnen zoeken en uitwerken deskresearch

Aantal uur: 2,00

Deskresearch

Aantal uur: 2,00

Totaal aantal uren:

72,00

Content pizzeria La Copita gedurende de gehele periode  

Aantal uur: 6,00

Post/story maken account online content creator

Aantal uur: 1,00

09-01-2023

Story maken account online content creator + ideeën voor posts komende week

Aantal uur: 1,00

12-01-2023

Video + post maken voor Instagram opleiding

Aantal uur: 2,00

13-01-2023

Reflectie schrijven + laatste aanpassingen website

Aantal uur: 3,00

13-01-2023

bottom of page